Pradžia » Apie fondą » Sutartis

Content

Sutartis


II. PARAMOS SUTARTIS

  • 2.1. Parama LSMU teikiama sudarant individualias paramos sutartis su Paramos teikėjais.
  • 2.2. Jei parama teikiama piniginėmis lėšomis per finansines įstaigas (bankus, kredito unija arba kita įstaiga, turinčia atitinkamas licencijas), individuali paramos sutartis gali būti nesudaroma, o vadovaujamasi Paramos gavėjo patvirtintomis ir paskelbtomis standartinėmis paramos piniginėmis lėšomis sąlygomis (1 priedas).

Dalintis nuoroda

   

 Galerija (1)

Paramos sutartis
Paramos sutartis