Pradžia » Apie fondą » Įsipareigojimai

Content

Įsipareigojimai


III. LSMU ĮSIPAREIGOJIMAI PARAMOS TEIKĖJUI

  • 3.1. Priimti Paramos teikėjo suteiktą paramą pasirašant Paramos perdavimo-priėmimo aktą. Paramos perdavimo-priėmimo akto nereikia, jei parama teikiama piniginėmis lėšomis per finansines įstaigas.
  • 3.2. Paramos teikėjo suteiktą paramą naudoti pagal tikslinę paskirtį, numatytą nuostatų 1.4 punkte ir Paramos sutartyje.
  • 3.3. Viešinti informaciją apie suteiktos paramos panaudojimą. 3.4. Paramos nei jos dalies nenaudoti:
  • 3.4.1. rinkimų kompanijai ir kandidatams į valdžios arba vykdymo institucijas rėmti, taip pat rinkėjų valiai paveikti;
  • 3.4.2. veiklai siekiant gauti pelno;
  • 3.4.3. finansuoti kitos veiklos, nenumatytos sutarties 1.4 punkte.
  • 3.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gautą paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai ir LR statistikos departamentui.

IV. PARAMOS TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  • 4.1. Neatlygintinai į LSMU sąskaitą pervesti lėšas 1.4 apibrėžtam tikslui įgyventinti.

Dalintis nuoroda

   

 Galerija (1)

Įsipareigojimai
Įsipareigojimai