Pradžia » Apie fondą » Bendrosios nuostatos

Content

Bendrosios nuostatos


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1.1. Paramos nuostatai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau - Paramos nuostatai) nustato paramos gavimą, jos gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, paramos gavėjo ir teikėjo įsipareigojimus.
 • 1.2. Parama teikiama remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.
 • 1.3. Parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų teikimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau - LSMU) šių nuostatų nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai arba kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.
 • 1.4. Paramos tikslas - teikti paramos dalykus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui siekiant įgyvendinti LSMU statute numatytus tikslus ir uždavinius, prisidedant prie LSMU veiklos ir vykdomų projektų įgyendinimo;
 • 1.5. Paramos dalykas, kaip jį apibėžia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, Privatizavimo fondo ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etanolis ir kiti alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai.
 • 1.6. Parama pripažįstama, jeigu ją teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, išskyrus atvejus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme.
 • 1.7. Parama gali būti teikiama (paramos dalykai):
  • 1.7.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas arba bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;
  • 1.7.2. suteikiant turtą naudotis panaudos teise;
  • 1.7.3. testamentu paliekant bet kokį turtą;
  • 1.7.4. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės sutartys;

Dalintis nuoroda

   

 Galerija (1)

Paramos fondas
Paramos fondas