Content

Apie fondą


Bendrosios nuostatos

Paramos fondas
   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  • 1.1. Paramos nuostatai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau - Paramos nuostatai) nustato paramos gavimą, jos gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, paramos ...

Sutartis

Paramos sutartis
   

II. PARAMOS SUTARTIS

  • 2.1. Parama LSMU teikiama sudarant individualias paramos sutartis su Paramos teikėjais.
  • 2.2. Jei parama teikiama piniginėmis lėšomis per finansines ...

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai
   

III. LSMU ĮSIPAREIGOJIMAI PARAMOS TEIKĖJUI

  • 3.1. Priimti Paramos teikėjo suteiktą paramą pasirašant Paramos perdavimo-priėmimo aktą. Paramos perdavimo-priėmimo akto nereikia, jei parama ...

Sąlygos

Paramos sąlygos
   

1 priedas

STANDARTINĖS PARAMOS PINIGINĖMIS LĖŠOMIS SĄLYGOS

  • 1. Paramos tikslas - teikti paramos dalykus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui siekiant įgyvendinti LSMU statute ...